ไต้หวันยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก “ซีพีทีพีพี”

รัฐบาลไต้หวันยื่นเอกสารต่อกระทรวงการค้าของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ประสานงาน กลุ่มประเทศสมาชิกข้อตกลงครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าระหว่างภาคพื้นแปซิฟิก ( ซีพีทีพีพี ) เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกใหม่ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลไทเปเกิดขึ้นเพียงสัปดาห์เดียว หลังกระทรวงพาณิชย์ในกรุงปักกิ่งส่งเอกสารให้แก่นิวซีแลนด์ เพื่อขอรับการพิจารณาเป็นสมาชิกซีพีทีพีพี

ทั้งนี้ ซีพีทีพีพีถือว่า “เป็นข้อตกลงการค้าฉบับแก้ไข” จากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ( ทีพีพี ) ซึ่งสหรัฐถอนตัวออกไป เมื่อปี 2560 ส่งผลให้ปัจจุบันเหลือสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย เวียดนาม นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เม็กซิโก เปรู บรูไน ชิลี และมาเลเซีย

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไต้หวันเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศแทบทุกรายการ อันเนื่องมาจากนโยบาย “จีนเดียว” ของรัฐบาลปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทเป เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการค้าโลก ( ดับเบิลยูทีโอ ) และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ( เอเปค )