ขยายเวลาวีซ่าสำหรับคนขับรถบรรทุกต่างประเทศ

รัฐบาลประกาศออกวีซ่าชั่วคราวให้คนขับเชื้อเพลิงต่างประเทศ 300 คนทันที ภายใต้โครงการนี้ ผู้ขับขี่ชาวต่างชาติจะสามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม นอกจากนี้ วีซ่าจำนวน 4,700 ฉบับสำหรับคนขับรถขนส่งอาหารจากต่างประเทศจะขยายเวลาออกไปอีกสองเดือน ซึ่งมีผลตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

แต่รัฐบาลกล่าวว่าวีซ่าชั่วคราวไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาว และกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ลงทุนในแรงงานในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรียังได้ขยายระยะเวลาการออกวีซ่าชั่วคราวให้กับคนงานสัตว์ปีกต่างชาติ 5,500 คน ท่ามกลางความกลัวว่าจะขาดแคลนไก่งวงคริสต์มาสบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ต ก่อนหน้านี้ รัฐบาลกล่าวว่าวีซ่าชั่วคราวเหล่านี้จะคงอยู่จนถึงวันคริสต์มาสอีฟ แต่วีซ่าได้รับการขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ และจะมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม